S'han produït els següents errors:

Enginyers Borsa, Pla de Pensions

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc6
text-candau

 

Renda Variable

 Carteres amb Actius de Renda Variable (> 75%)

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (120,97 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (194,12 kB)
Comptes Anuals 2022 Comptes Anuals 2022  (1,89 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (170,81 kB)

Es tracta d’un pla que té com a prioritat que els estalvis dels seus partícips obtinguin una elevada rendibilitat a mig i llarg termini, assumint tensionaments de mercats a curt termini.

És un pla pensat per aquelles persones que encara tenen molts anys per davant de vida activa i estan disposats a suportat rendibilitats negatives de consideració en períodes curts de temps.

Vocació   inversora

L'Enginyers Borsa, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d’actiu pot oscil•lar entre el 75% y el 100%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l’OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro.  També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.

També pot invertir en actius d’altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.