S'han produït els següents errors:

Enginyers Global Value

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc5
text-candau

 

Renda Variable

Carteres amb Actius de Renda Variable (> 75%) 

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (127,29 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (194,86 kB)
Reglament Global Value Reglament Global Value  (485,80 kB)
Comptes Anuals 2022 Comptes Anuals 2022  (1,92 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (171,18 kB)

Es tracta d’un pla de pensions amb l’objectiu principal de preservar i fer créixer el capital dels seus partícips generant rendibilitats a llarg termini superiors a les del mercat.

És un pla adequat per a persones amb un horitzó temporal a llarg termini o que volen destinar una part dels seus estalvis a actius amb més rendiment potencial i risc.

 

Vocació inversora

L’Enginyers Global Value, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renda Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d’actiu pot oscil•lar entre el 30% y el 100%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l’OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.

També pot invertir en actius d’altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, materies primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.