S'han produït els següents errors:

Decessos

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

QUÈ ÉS ?

Assegurança que oferiex un servei integral en el moment de la defunció del assegurat per facilitar tots els tràmits a la família en un dels moments més delicats.

QUÈ COBREIX ?

 • Acondicionament del difunt
 • Arca
 • Tanatori
 • Repatriacio
 • Enterrament i incineració
 • Nixol temporal o despeses d’obertura en cas de níxol o tomba pròpia
 • Servei de gestoria i assessorament
 • Altres serveis complementaris: flors, música, recordatoris, càtering

AVANTATGES

 • Tranquil·litat per la família
 • Protecció económica
 • Agilitata en el tràmits
 • Primes especials per el nostre col·lectiu
 • Estudis personalitzats