S'han produït els següents errors:

Vida Temporal

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta prestació garanteix el pagament del capital subscrit en cas de mort o d’invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat.

Per exemple, un capital de 100.000 euros per a una persona de 35 anys té un cost mensual de 6,37 euros.

Com funciona?

En cas de defunció o d’invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat, La Mútua pagarà el capital assegurat.

Les quotes anuals per cada 10.000 euros de capital assegurat són les següents (fins a l’edat de 66 anys, inclou defunció i invalidesa absoluta i permanent, i a partir de 67 anys únicament defunció):

 

 EDAT  QUOTA *  EDAT  QUOTA *  EDAT  QUOTA *  EDAT  QUOTA *
15     1,53 32   5,72 49   38,26 66 205,60
16 2,61 33   6,18 50   43,22 67   82,79
17 2,94 34   6,77 51   47,94 68   90,15
18 2,91 35   7,48 52   53,10 69   98,45
19 3,03 36   8,31 53   58,71 70 107,86
20 3,17 37   9,22 54   64,81 71 118,60
21 3,31 38 10,24 55   71,43 72 130,91
22 3,50 39 11,34 56   78,68 73 145,02
23 3,69 40 12,54 57   86,62 74 161,16
24 3,88 41 13,91 58   95,34 75 179,56
25 4,09 42 15,71 59 104,90 76 200,48
26 4,27 43 17,83 60 115,42 77 224,23
27 4,47 44 20,29 61 126,99 78 251,21
28 4,65 45 23,05 62 139,72 79 281,92
29 4,83 46 26,20 63 153,78    
30 5,07 47 29,78 64 169,31    
31 5,36 48 33,77 65 186,51    
* No inclouen impostos.
Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

 

  

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que tinguin com a mínim 15 anys i que encara no hagin complert els 67 anys.  

La cobertura de defunció s’extingeix per defunció de l’assegurat, per pagament del capital assegurat per invalidesa quan l’import assegurat en invalidesa és el mateix que en vida, o quan l’assegurat compleix els 80 anys. La cobertura per invalidesa s’extingeix per pagament del capital per invalidesa o quan l’assegurat compleix els 67 anys