S'han produït els següents errors:

Assegurança del comerç

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

El seu negoci és la seva millor inversió, per això la seva seguretat ha de tenir una atenció especial que li garanteixi la tranquil·litat i la continuïtat del negoci davant de qualsevol imprevist. La Mútua cercarà el multirisc més específic per cobrir les seves necessitats.         

Li oferim una assegurança flexible, que s’adapti a la major part de peticions de cobertures i a uns preus molt competitius. Amb cobertures bàsiques molt àmplies i optatives per cobrir la resta d’eventualitats que necessiti protegir.

GARANTIES CONTRACTABLES   

 • Incendi i similars            
 • Riscs extraordinaris       
 • Trencament de vidres, llunes...            
 • Danys per aigua       
 • Danys elèctrics            
 • Reposició d’arxius i documents            
 • Robatori            
 • Danys estètics       
 • Paralització d’activitat           
 • Avaria de maquinària            
 • Responsabilitat civil            
 • Del continent            
 • D’explotació del negoci            
 • Patronal            
 • De producte            
 • Transports            
 • Accidents personals            
 • Atracament de treballadors i/o clients            
 • Defensa jurídica            
 • Mercaderies en cambres frigorífiques